INFORMACJA PRAWNA

 

GILOG GmbH
Ernst-Heinrich-Geist Str. 9-11
50226 Frechen
Tel. +049 2234 – 93 14-100
Faks +049 2234 – 93 14-101
info @ gilog.net

Dyrektorzy zarządzający: Frank Oelschläger, Christian Scharf
HRB 52498, sąd rejonowy w Kolonii
Nr VAT: DE 813 578 622

Partner odpowiedzialny za realizację: Z PLUS M DIE MARKETING AGENTUR KG

Prawa autorskie

Niniejsze strony internetowe służą do informowania o firmie GILOG mbH, jej produktach i oddziałach. Teksty, zdjęcia, grafiki i układ, a także cały projekt graficzny tych stron są chronione prawem autorskim. Treści stron nie wolno kopiować, rozpowszechniać ani zmieniać w celach komercyjnych. Pobieranie oraz drukowanie tekstów, zdjęć i elementów graficznych jest dozwolone tylko do osobistego, prywatnego i niekomercyjnego użytku. Powielanie grafik, zdjęć, materiałów audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest dozwolone tylko za pisemną zgodą firmy GILOG mbH.

Wyłączenie odpowiedzialności w związku z informacjami

Treść niniejszych stron internetowych służy wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Choć sprawdzamy wszystkie dane pod kątem poprawności i kompletności, mogą one zawierać błędy lub nieścisłości. Dlatego firma GILOG mbH w odniesieniu do poprawności, kompletności i aktualności swoich stron internetowych nie bierze odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, wynikające z wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji znajdujących się w obrębie niniejszej oferty internetowej. Firma GILOG mbH zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania lub tymczasowego bądź ostatecznego zaprzestania publikacji części stron lub całej oferty bez odrębnego powiadomienia.